Siirry sisältöön

Okulaari-hanke tuottaa nostetta luovien alojen työllistymiselle

Korkeakoulujen roolina on sparrata tekijöitä verkostoitumiseen ja osaamisen lisäämiseen

Okulaari-hankkeen tavoitteen ytimessä on ajatus eri oppilaitoksista valmistuneiden luovien alojen osaajien verkostoituminen, oman osaamisen kehittäminen ja monialaisuuden hyödyntäminen. Konkreettisena tavoitteena on se, että hankkeen aikana syntyisi toimijoiden verkosto, jossa osaajien työllisyys paranee, palvelujen tuotevalikoima laajenee, toimeksiantojen sisältö monipuolistuu ja liiketoiminta lisääntyy. Verkosto saattaa synnyttää esimerkiksi osuuskunnan, mutta tältä osin muoto on kiinni täysin luovien alojen osaajista itsestään.

Verkostoa sparraavia hanketoimijoita ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK ja Turun Ammattikorkeakoulu. Okulaari -hanke on alkanut valmisteluvaiheella helmikuussa 2022 ja yleisölle hanke esittäytyy Kick Off -tilaisuudessa 5.5.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR.

Covid-19-pandemian jälkeen Okulaarissa siintää uusi nousukausi luoville aloille

Hankkeen tarve syntyi Covid-19-pandemian aiheuttaman tilanteen myötä. Pandemian dramaattiset vaikutukset ovat olleet luovilla aloilla sekä yksilöllisiä että yhteisesti jaettuja. Korkeakoulut seurasivat kulttuurialan sulkutilan aikana tekijöiden kurjistuvaa tilannetta, johon pyrittiin vastaamaan täydennyskoulutuksin kuten digi- ja virtuaalikoulutuksin sekä pohtimalla kaikkia mahdollisia keinoja tilanteen helpottamiseksi edes vähäisesti.

Turun seudulla myös korkeakoulut verkostoituivat miettimään asioita yhdessä sekä pandemian vuoksi että myös muista syistä: Turkuun perustettu Kulttuurikampus Turku osaltaan kannusti miettimään konkreettisen yhteistoiminnan lisäämistä. Kulttuurikampus Turun tavoitteena on lisätä kulttuurialan elinvoimaisuutta ja vaikuttavuutta sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Pääpaino on koulutuksen, tutkimuksen, liiketoiminnan sekä viestinnän ja palveluiden kehittämisessä. Okulaari -hanke on siis yksi esimerkki näiden yhteistyökeskustelujen pohjalta syntyneistä alan kehittämishankkeista.

Korkeakoulujen tunnelma on nyt keväällä 2022 pitkästä aikaa varsin toiveikas, kun yhteiskunnan palvelut ovat avautumassa kaikilta osin. Luovilla aloilla puhutaan jo työvoimapulasta, mikä näkyy ainakin tapatuma-alalla, kun konsertteja, festivaaleja ja muita isoja tapahtumia ollaan käynnistämässä suurella volyymillä (mm. Yle 2022).

Lisäksi on muistettava, että ennen pandemiatilannetta luovilla aloilla kehitys eteni työllisyyden näkökulmasta myönteisen kasvun merkeissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) luovien alojen edistäminen nostettiin yhdeksi tulevaisuuden kärjeksi alan potentiaalin vuoksi. Luovan talouden tiekartta (2020) on prosessi, jonka avulla hallitusohjelman tavoitteita konkretisoidaan eri tasoilla ja prosessi päässee yhteiskunnan avautuessa etenemään.

Luovien alojen monilla foorumeilla tunnistettua tarvetta ja mahdollisuutta ei ole missään tapauksessa varaa heittää pois menneen kriisiajan vuoksi. Tämä on myös Okulaarin tausta-ajatus, kun hankkeessa luodaan tulevaisuusnäkyä luovien alojen varsinaissuomalaiselle verkostolle.

Hankkeen kohderyhmää ovat alalla jo työskentelevät, muille aloille koronan myötä siirtyneet ja työttömänä olevat henkilöt sekä luovien alojen loppuvaiheen opiskelijat kaikista eri korkeakouluista ja oppilaitoksista.

Hankkeen kohderyhmä ja toteutustapa

Hankkeen kohderyhmää ovat alalla jo työskentelevät, muille aloille koronan myötä siirtyneet ja työttömänä olevat henkilöt sekä luovien alojen loppuvaiheen opiskelijat kaikista eri korkeakouluista ja oppilaitoksista. Alueellisesti hanke rajautuu Varsinais-Suomeen.
Sisällöllisesti Okulaarissa halutaan ensimmäisenä vaiheena kuulla kohderyhmää ja vahvistaa osallistujien uskallusta lähteä mukaan verkostoitumaan. Tätä varten järjestetään yhden päivän mittainen tulevaisuusleiri 31.5.2022, jonne toivotaan jokaisen yllämainitun kohderyhmän edustajia mukaan. Sekä leiri että kaikki Okulaarin koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Leirin jälkeen syksyllä 2022 alkavat varsinaiset valmennuksen sisällöt. Taustalla on hiljattain teetetty Luovien alojen osaamiskartoitus, jota olivat toteuttamassa Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen ja Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa. Osaamiskartoituksen loppuraporttia ei ole vielä julkistettu, mutta vielä julkaisematon raportti nostaa esiin osaamistarpeita kuten oman osaamisen tuotteistamisen, markkinointiosaamisen ja luovien alojen yrittäjyystaidot. Näiden pohjalta on luotu selkeät koulutuspaketit, jotka käynnistyvät syksyllä 2022 ja joiden tarkemmat sisällöt julkaistaan hankkeen nettisivuilla www.okulaarihanke.fi.

Tämä kirjoitus aloittaa Okulaarin blogisarjan. Jatkossa hankkeen laaja tekijäjoukko tuottaa blogeja, joissa syvennetään ja reflektoidaan Okulaarin tavoitteita ja etenemistä.

Yliopettaja, FT Laura Päiviö-Häkämies