Siirry sisältöön

Kasvatetaan luovien alojen työmäärää

Keväällä 2023 Okulaarihankkeen koulutuksissa teemamme on ollut Luovuudesta liiketoimintaa.

Okulaarin tavoitteet alusta asti ovat olleet luovien alojen tekijöiden ammatillisen verkoston kehittäminen sekä tekijöiden oman osaamisen tuotteistaminen ja kehittäminen. Koulutuksissamme aihe on jakautunut niin digitaaliseen viestintään ja markkinointiin, työn ja tuotteen hinnoitteluun, myyntityöhön, oman brändin rakentamiseen, neuvottelutaitoihin sekä yhdessä toimimiseen eri juridisilla tavoilla ja tyyleillä.

Lähes jokaisessa koulutuksessa on ollut esittäytymässä ja kokemuksiaan jakamassa luovan alan ammattilaisia, ja osallistujat ovat tulleet monista eri taustoista ja ammattialoilta.

Tämä moniäänisyys on tuonut tapaamisista laajoja teemoja täydentävän kokonaisuuden yksittäisen pulmanratkaisun sijaan. Palautekeskusteluissa on esiintynyt myös näkemyksiä, että sisältöjämme olisi voinut tiivistää selkeästi tietyille aloille, mutta koulutuksien suunnittelussa koimme tämän kaltaisen kohdentamisen heikentävän sisällön laatua. Juuri tämä rohkeus ylittää oman ammattialan reunat, kasvattaa työllisyysmahdollisuuksia laajasti.

Suomessa kulttuurialat nähdään usein vain tuettuna toimintana eikä alan saamaa noin 1,2 miljardin euron tukea verrata sen avulla syntyvään noin 13 miljardin tuottoon. Kevään eduskuntavaalien alla aihe nousi keskusteluihin ja alaa kuvattiin luksuspalveluna, johon ei ole varaa.  Kulttuuri herättää aina tunteita, mutta väitteen kumoamiseksi tarjottiin keskusteluun myös tietoa. Ala on Suomessa merkittävä työllistäjä ja tuen määrä tulee aina suhteuttaa saatuun hyötyyn.

Koulutuksissa kehitimme tekijöiden tietoa ja taitoa yrittäjyydestä.

Taide- ja kulttuurialalla yrittäjinä työskentelee 28 %, kun muilla aloilla vastaava luku on noin 13 %. Tätä painotusta tulisi huomioida tekijöiden sosiaaliturvan kannalta, mutta se on myös osa-alue, jonka kouluttaminen on hyödyllistä ammattilaisten työllistymisen kannalta.

Kevään koulutuksissa toimme näkökulmia tehostaa omaa digitaalista viestintää. Miten toimeksiantajan tai asiakkaan polkua voidaan viestinnässä tunnistaa, huomioida ja parantaa. Oikean viestin kertominen oikeassa kohdassa ja kanavassa on pirstaloituvassa mediakentässä välillä vaikeaa, mutta tuo myös valtavasti mahdollisuuksia.

Oman työn tuotteistus ja hinnoittelu on osa-alue, joka välillä luovilla aloilla koetaan vaikeaksi. Tätä työtä varten järjestimme työpajoja ja tietopaketteja.

Viestintä, tuotteistus, hinnoittelu ja myyntityö kaikki kulminoituvat vuorovaikutukseen. Työn sisällön ja laajuuden neuvottelu, kustannusarvion laskeminen huomioiden asiakkaan tarpeet ja toiminnasta kertominen kaikki edellyttävät vuorovaikutusta ja neuvottelutaitoja. Avoimuus ja dialogisuus koetaan vaikeaksi ja tämän voimasuhteiden eron tasoittamiseksi pohdimme keinoja tunnistaa, miten tiukkoja ehtoja saneleva asiakas tai hinnasta puhumista välttelevä tekijä voivat muuttaa keskustelua vuorovaikutteisemmaksi ja näin neuvotella asiasta vertaisina.

Saimme neuvottelutaidoista puhujavieraaksemme Lottaliina Pokkisen. Lottaliinan viesti ja ajatus neuvottelutaitojen tärkeydestä koko ammattialalle on tiivistetty jo hänen tulevan kirjansakin esittelyssä, jossa todetaan, että ei vain jaeta kakkua, vaan tehdään isompi kakku.

Luovilla aloilla on valtavasti kasvupotentiaalia ja vahvistamalla viestintää, palveluita ja tuotteita sekä kehittämällä neuvottelukompetensseja saadaan lisää työtä sekä näin samalla lisää tekijöitä ammattialalle Suomessa.

 

Antti Alanko, lehtori Turku AMK,
toimi Okulaari-hankkeessa koulutusten suunnittelijana ja toteuttajana.

 

kansikuva: vuoden 2023 tekoälyn näkemys suuresta joukosta ihmisiä rakentamassa isoa kakkua